Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

16:36
7047 c066
Reposted fromfagshionista fagshionista
16:35
7160 afc6 500

shesnake:

Amélie (Le fabuleux destin d'Amélie Poulain) (2001) dir. Jean-Pierre Jeunet

Reposted frommontgomeryscott montgomeryscott
szoszana
16:27
9109 776a 500
Reposted fromministerium ministerium
szoszana
16:25
Reposted fromFlau Flau
szoszana
16:22
2703 baaa 500
Reposted fromkaiee kaiee viaFlau Flau
16:18
9054 0518
Reposted frominkorstardust inkorstardust viaziemniaki ziemniaki
16:17

Sleeping People Embroidered Onto Handmade Pillows by Maryam Ashkanian

Iranian artist Maryam Ashkanian embroiders individuals deep in sleep onto the surface of her handmade pillows, matching the size of her subjects to the area one would physically occupy if they took a nap on her work. The stitched sleepers lay sprawled in different configurations on the white background, some with their arms outstretched, whiles others hold them tucked into their bodies. These sculptures are a way to access the wide subject matter of dreams, a place where Ashkanian feels we can observe ourselves in one of the purest forms. You can see more of her sculptures on her Instagram and Twitter. (via Ignant)

A post shared by Maryam Ashkanian Studio (@maryamashkanianstudio) on Dec 23, 2016 at 3:10pm PST

Reposted fromcuty cuty viatutus tutus
szoszana
16:14
Reposted fromFlau Flau
szoszana
16:14
szoszana
16:14
1185 1d81
For Alice 
From the White Rabbit 
Come back sometime! 
Year 1865
Reposted fromMeshirr Meshirr viathetemple thetemple
szoszana
16:09
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viagosza gosza
szoszana
16:08
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viagosza gosza
szoszana
16:07
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaadwokatdiabla adwokatdiabla
szoszana
16:07
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaadwokatdiabla adwokatdiabla
szoszana
16:05
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viadancingwithaghost dancingwithaghost
szoszana
16:04
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
szoszana
16:03
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
szoszana
16:03
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
szoszana
16:01
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viaLejen Lejen
szoszana
16:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl